Nieuws

Het producentenvertrouwen is in augustus gedaald naar 5,4, zo meldt het CBS. Het vertrouwen ligt hiermee nog wel ruim boven het langjarig gemiddelde. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden bedroeg in juli nog 6,6. Sinds oktober 2014 is sprake van een positief sentiment. De industrieel ondernemers waren in augustus vooral minder...

Naar aanleiding van berichtgeving in NRC Handelsblad, hebben de Kamerleden Jasper van Dijk en Leijten Kamervragen gesteld over de schuldregistratie bij BKR. Ze vragen de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid o.a. om met het BKR "in gesprek te gaan...

Volgens eerste berekeningen van het CBS is het bbp in het tweede kwartaal met 1,5% gegroeid t.o.v. het eerste kwartaal van dit jaar. Een dergelijk hoge kwartaal op kwartaal groei is deze eeuw nog maar 2 keer eerder voorgekomen. Er is al 13 kwartalen op rij sprake...

De economische groei zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 3,3%, dat blijkt uit de concept Macro Economische Verkenningen (MEV) van het CPB. Daarmee zou de groei voor het eerst in 10 jaar weer boven de 3% uitkomen. Voor 2018 verwacht het CPB een economische groei...

NRC Handelsblad stelt op basis van onderzoek dat het BKR het 'vrijwel onmogelijk' maakt om een schuldregistratie ongedaan te maken zonder tussenkomst van de rechter. Daarmee handelt BKR volgens de krant in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). NRC verwijst hierbij naar een arrest van de Hoge...

Het producentenvertrouwen is in juli gedaald naar 6,6, zo meldt het CBS. Het vertrouwen ligt hiermee nog wel ruim boven het langjarig gemiddelde. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden bedroeg in juni nog 7,2. Sinds oktober 2014 is sprake van een positief sentiment. De industrieel ondernemers waren in juli vooral minder positief...

Verzekeraars zijn steeds effectiever in de aanpak van fraude. In 2016 zijn 10.001 fraudeurs opgespoord, 20% meer dan in 2015, zo blijkt uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), een onderdeel van de afdeling Dienstverlening van het Verbond van Verzekeraars. In 2016 leidde 1...