Nieuws

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vinden een verbod op TV-reclames voor kredietaanbiedingen overbodig en ongewenst.BehoefteConsumptief krediet is niet weg te denken als middel voor veel consumenten om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen en wensen en doelen...

Online geld lenen van een particulier, dat is wat Boomer.nl aanbiedt op het internet. Ook kan er op deze website door particulieren geld worden uitgeleend aan andere particulieren. Of dit concurrentie betekent voor de financieringsondernemingen in Nederland zal moeten blijken. Het is namelijk onduidelijk of...

Om te komen tot normalisatie en certificatie in de schuldhulpverlening zal op 14 februari 2007 de NEN-normcommissie leven in worden geblazen. De bijeenkomst deze dag zal uitsluitsel geven over welke organisaties wel en welke niet betrokken willen zijn bij de NEN-normcommissie 'Schuldhulpverlening'.De VFN zal in...

VFN wil normen aanpassen om overkreditering onmogelijk te makenVandaag heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een rapport gepresenteerd over het aanbieden en verstrekken van consumptief krediet. De AFM is positief over de insteek van de markt ter verbetering van gedragscodes.De VFN is verheugd over dit...

Hulpverlening en kredietgevers slaan handen ineen voor betere bemiddelingOrganisaties betrokken bij de schuldhulpverlening hebben een noodsignaal afgegeven. Een sterk stijgend percentage aanvragen voor hulp bij problematische schulden worden niet opgelost binnen het daarvoor bestemde minnelijk traject. Dit traject (waarbij de schuldenaar begeleid wordt bij de...

Minister Gerrit Zalm beantwoordde de onderstaande vragen van de VFN op 27 november 2006.Als consumenten overwegen een consumptieve lening op te nemen, welke raad zou u ze dan willen meegeven?Ik raad mensen af zich in de schulden te steken voor luxegoederen of korte termijnuitgaven. Vaar...

Huishoudens in Nederland verwachten wederom meer grote aankopen te financieren. Dit blijkt uit de eerste meting van de VFN Financieringsbarometer in 2015, die in maart is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).De barometer geeft aan in hoeverre...

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat consumenten zeer terughoudend zijn bij het aanbreken van hun spaargeld.Twee van de vijf mensen blijft liever rood staan dan deze roodstand in te lossen met beschikbaar spaargeld. Verder wil de helft van de mensen met een lening geen spaargeld gebruiken voor...