BKR registratie studieschuld: verstandig, onder goede voorwaarden

BKR registratie studieschuld: verstandig, onder goede voorwaarden

Het Nibud vindt het verstandig als de studieschuld wordt geregistreerd bij het BKR, het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Het Nibud ziet dit als een goed middel om afgestudeerden te beschermen tegen te hoge maandlasten als ze ook nog een ander krediet af willen sluiten, bijvoorbeeld een hypotheek. Ander type lening Wel benadrukt het Nibud dat deze registratie op een andere manier moet gebeuren dan de huidige registratie van consumptieve kredieten. Een studielening wordt immers onder andere voorwaarden verstrekt (o.a. lagere rente) en kent andere afbetaalregels (terugbetalen naar draagkracht en maximaal 15 jaar) dan bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Uit Nibud-onderzoek naar het leengedrag van studenten (2010) blijkt dat van alle studenten de helft leent, en van de eerstejaars studenten al een kwart. Ook blijkt de studieschuld gestegen te zijn, vergeleken met cijfers van DUO van eerdere jaren. Een veel gegeven reden om te lenen is om ‘relaxed de studietijd door te komen’. Bescherming Op basis daarvan concludeerde het Nibud dat een BKR-registratie een mogelijkheid kan zijn om afgestudeerden te beschermen tegen te hoge maandlasten. Een kredietverstrekker is immers op de hoogte van de totale schuld die iemand heeft en kan op basis van deze leningen besluiten wel of geen nieuw krediet te verstrekken. Zo kan voorkomen worden dat iemand een maximale hypotheek afsluit en daarnaast maandelijks bijvoorbeeld nog € 150,- per maand aan DUO moet afbetalen. Een alternatief hiervoor is dat de afgestudeerde het maandbedrag dat hij aan DUO moet (gaan) betalen aftrekt van het maandbedrag dat hij maximaal aan woonlasten kwijt kan zijn. Op die manier zorgt hij er zelf voor dat hij zowel zijn woonlasten als zijn studieschuld terug kan betalen. In mei 2012 verwacht het Nibud met een nieuw onderzoek naar buiten te komen over studenten en hun financiële gedrag. Om zicht op je studieschuld te krijgen en houden heeft het Nibud in 2010 de Studieleenwijzer gelanceerd. Bron: Nibud.nl, 27 maart 2012