Bericht AFM in verband met uitstel Consumer Credit Directive

Bericht AFM in verband met uitstel Consumer Credit Directive

Uitstel richtlijn Consumentenkrediet De Richtlijn Consumentenkrediet (2008/48/EG)wordt later in de Wet op het financieel toezicht (Wft) geïmplementeerd, dit hebben de ministeries van Justitie en van Financiën gemeld. Oorspronkelijk zou de richtlijn vanaf 11 juni van kracht zijn. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de richtlijn wel ingevoerd zal worden in de Nederlandse wetgeving. Bij implementatie van de Richtlijn gaan alle consumentenkredieten onder financieel toezicht vallen, ongeacht hun looptijd. Dus ook flitskredieten, kortlopende kredieten die vaak via internet of sms worden afgesloten, vallen hieronder. De wetwijziging stelt regels voor reclame-uitingen, verplicht een kredietwaardigheidtoets en eist transparante informatie vooraf over onder meer de jaarlijkse kosten. Verschillende marktpartijen hebben aangegeven al ver te zijn met implementatie van de nieuwe bepalingen. De AFM zal daarom rekening houden met wat in redelijkheid van marktpartijen kan worden verwacht. Dit betekent dat de AFM niet handhavend optreedt tegen instellingen die voldoen aan de nieuwe bepalingen en hierdoor de (nu nog geldende) oude bepalingen overtreden. De AFM zal vanzelfsprekend wel handhaven wanneer duidelijk wordt dat ten nadele van de consument wordt gehandeld.