Boober.nl concurrentie voor financieringsondernemingen?

Boober.nl concurrentie voor financieringsondernemingen?

Online geld lenen van een particulier, dat is wat Boomer.nl aanbiedt op het internet. Ook kan er op deze website door particulieren geld worden uitgeleend aan andere particulieren. Of dit concurrentie betekent voor de financieringsondernemingen in Nederland zal moeten blijken. Het is namelijk onduidelijk of dit initiatief past in de wettelijke kaders. De AFM zal daar op korte termijn uitspraak over moeten doen.

Alleen als de consument dezelfde waarborgen krijgt als bij een erkende financieringsonderneming zal deze vorm van kredietverlening mogen bestaan. We hebben het dan over:

  • goede informatieverstrekking;
  • voorkomen van overkreditering;
  • verantwoord lenen door maatwerk;
  • een onafhankelijke klachtenregeling;
  • transparantie;
  • toezicht door de Nederlandse toezichthouders.