ACM: betere informatie roodstanden, geen aanscherping maximumtarieven

ACM: betere informatie roodstanden, geen aanscherping maximumtarieven

Vandaag heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar visie op roodstanden gepubliceerd, op basis van het onderzoeksrapport ‘Rood staan op particuliere betaalrekeningen’.

De ACM vindt het niet nodig om de bestaande regels voor de maximumtarieven voor rood staan verder aan te scherpen. Dit kan namelijk zelfs ongewenste effecten hebben. Verlaging van de maximale rente kan ertoe leiden dat banken consumenten die vaak rood staan uitsluiten. Die consumenten zullen dan alternatieven zoeken, welke vaak veel duurder zijn, bijvoorbeeld flitskredieten. Hierdoor zijn consumenten dus mogelijk minder goed af, in plaats van dat ze beschermd worden.

De ACM vindt wel dat banken hun klanten nog beter kunnen informeren over de jaarlijkse kosten voor hun betaalrekening, inclusief de kosten voor roodstand.

De VFN heeft eerder al gesteld dat langdurige roodstanden niet in het belang zijn van de consument, maar dat het verder beperken van de maximumtarieven geen oplossing zijn.

Zie voor meer informatie ook de website van de ACM.