BKR en Nibud niet eens met renteberekeningen sociaal leenstelsel

BKR en Nibud niet eens met renteberekeningen sociaal leenstelsel

Het Nibud en het BKR hebben kritiek op de berekeningen van minister Bussemaker (Onderwijs) over het sociaal leenstelsel.
Dit bericht Nu.nl. Eerder informeerde Bussemaker de Kamer per brief over door het CPB uitgevoerd onderzoek. In deze berekingen wordt onterecht geen rekening gehouden met mogelijke rentestijgingen. De rente voor afgestudeerden wordt namelijk elke 5 jaar opnieuw vastgesteld.

Het Nibud stelt hierover: “Omdat het rentepercentage een onzekere factor is kunnen schulden sterk toenemen. De financiële gevolgen in verschillende gevallen en omstandigheden worden door de minister nu niet transparant weergegeven.” Daarbij geeft het Nibud aan dat het voor studenten veel te verleidelijk is om te lenen en dat een kwart nu al meer leent dan nodig is. Ook het BKR vindt dat de minister te lage cijfers voorspiegelt en stelt dat juist de overheid moreel verplicht is studieschulden inzichtelijk te maken.

Zie voor het gehele bericht Nu.nl