Blok: tweede lening duurder.

Blok: tweede lening duurder.

De zogenaamde Blok-hypotheek wordt inderdaad duurder dan een annuitaire hypotheek.
Minister Blok heeft donderdag de kamer hierover geinformeerd per brief.In deze brief stelt Blok:

“De tweede lening zorgt ervoor dat in de jaren waarin wordt geleend niet het volledige aflossingsdeel van de annuïteit op het besteedbaar inkomen drukt. Dit leidt aanvankelijk tot lagere maandlasten, namelijk zolang het in dat jaar additioneel geleende bedrag uit de tweede lening minder bedraagt dan de in dat jaar verschuldigde rente over die tweede lening. Daarna – en in ieder geval na 30 jaar – is sprake van hogere maandlasten. Over een langere periode bezien is het aannemelijk dat deze twee leningen tezamen duurder zijn dan slechts één annuïtaire lening die in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost. Dat is een belangrijke kanttekening die in de advisering en besluitvorming moet worden meegewogen door aanbieders, adviseurs en klanten.”

De leningen worden niet als één lening beschouwd. Voor de tweede lening is geen Nationale Hypotheek Garantie mogelijk en de rente niet aftrekbaar in box 1.
Verder gaat Blok in op de rol van de AFM, welke zal toezien dat de aangeboden vormen in het belang van de consument zijn.