Nibud: Hypotheeknormen in 2013 tweeënhalf procent lager

Nibud: Hypotheeknormen in 2013 tweeënhalf procent lager

In 2013 liggen de financieringslastpercentages voor hypotheken gemiddeld 2,5 procent lager dan in 2012. Dit blijkt uit de berekeningen die het Nibud heeft gemaakt in opdracht van NHG (Nationale Hypotheekgarantie). Deze percentages geven weer welk deel van het inkomen er maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed.

Hypotheeknormen naar beneden bijgesteld
Omdat uit koopkrachtberekeningen van het Nibud blijkt dat de meesten minder te besteden hebben, zijn ook de hypotheeknormen naar beneden bijgesteld. Deze verlaging betekent concreet dat iemand met een bruto jaarinkomen van 45 duizend euro (bijna anderhalf keer modaal) ongeveer 13 duizend euro minder kan lenen, als hij geen loonsverhoging krijgt.

Lagere normen, goedkoper huis?
De lagere hypotheeknormen hoeven niet perse een beperking te vormen voor het aanschaffen van een woning. Iemand met een bruto jaarinkomen van 45.000 euro kan volgend jaar ongeveer 13.000 euro minder lenen dan dit jaar. Als we rekening houden met een gemiddelde loonstijging volgend jaar (2,25% volgens het CPB), dan is de daling in dit geval ongeveer € 8.500; van ca. € 205.500 naar ca. € 197.000. De maximale hypotheek valt daarmee 4% lager uit. De verkoopprijzen van koopwoningen zijn het afgelopen jaar fors gedaald (in september 2012 7,9% t.o.v. september 2011 volgens het CBS). Gelet op deze prijsontwikkelingen kan nog steeds een zelfde soort woning worden aangeschaft.

Nibud adviseert, maar bepaalt niet
Het Nibud berekent al jaren welk deel van het inkomen een huishouden maximaal verantwoord aan woonlasten kan uitgeven. Deze hypotheeknormen zijn gebaseerd op onderzoek naar de bestedingen van huishoudens in Nederland. Met deze hypotheeknormen adviseert het Nibud de Nationale Hypotheek Garantie.

Daarnaast zijn de normen ook overgenomen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (pdf) zoals die door de Nederlandse Vereniging van Banken wordt gepubliceerd. Het Nibud adviseert, maar is uiteindelijk niet diegene die bepaalt wat hypotheekverstrekkers wel of niet willen uitlenen. In 2013 komt er een wettelijke regeling waarin de maximale hypotheekverstrekking wordt bepaald.

Annuïteitenhypotheken
Zoals het er nu naar uit ziet, is er vanaf volgend jaar alleen nog maar hypotheekrenteaftrek mogelijk als de hypotheek annuïtair wordt afgelost. Dit geldt voor nieuwe hypotheken die vanaf 2013 worden afgesloten.

Voor de hypotheeknormen zoals het Nibud die berekent verandert dit niets. Het Nibud is bij die berekeningen altijd al uitgegaan van het annuïtair aflossen van de hypotheekschuld.

Voor de consument betekent dit wel een verandering omdat ieder jaar het netto af te lossen bedrag hoger wordt. Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand een gelijk bedrag aan rente en aflossing. Aan het begin betaal je veel rente en los je weinig af. Ieder jaar betaal je iets minder rente en los je meer af. Hierdoor heb je elk jaar minder hypotheekrenteaftrek en stijgen de netto maandlasten. De stijging in netto lasten is de eerste jaren van de looptijd van de hypotheek relatief beperkt en daarom onder normale omstandigheden goed op te brengen.

Het verschil met de populaire spaarhypotheek is dat de netto maandlasten daar gedurende de hele looptijd gelijk blijven en je de hypotheek pas aan het eind met het gespaarde bedrag aflost.

Hogere lasten in 2013?
In de praktijk zullen we zien dat starters en doorstromers hogere hypotheeklasten zullen hebben. Dit komt omdat er minder zal worden gekozen voor een aflossingsvrij gedeelte, als die rente niet meer kan worden afgetrokken.

Onder de huidige regels kozen velen voor een aflossingsvrijgedeelte, naast een (bank)spaar en/of beleggingsgedeelte. Omdat je minder afloste tijdens de looptijd van de hypotheek had je lagere maandlasten. Men gokte erop dat aan het eind van de looptijd het huis zoveel meer waard was geworden dat de totale hypotheek daarmee in een keer kon worden afgelost. Of dat de hypotheek verlengd kon worden.

Bron: Nibud.nl, 1 november 2012