Aanpassing Wft voor telecomcontracten is ongewenst en onnodig

Aanpassing Wft voor telecomcontracten is ongewenst en onnodig

In juni 2014 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat telefoonabonnementen met een “gratis” toestel in beginsel zijn aan te merken als kredietovereenkomsten. Dit betekent dat de regels van de Wet op het financieel toezicht (Wft) ook van toepassing zijn op de kredietcomponent in deze telefoonabonnementen.

De minister van Financiën heeft in juli 2015 kenbaar gemaakt dat aanpassing van de Wft (een uitzondering voor telecomcontracten) onwenselijk is.

De VFN is ook van mening dat het niet wenselijk is om een wijziging door te voeren in de Wft. Door de Wft wordt immers gewaarborgd dat op toereikende wijze invulling wordt gegeven aan kredietwaardigheidstoetsing. Voor de VFN is een degelijke kredietwaardigheidstoetsing cruciaal. De Wft waarborgt ook een beloningsmodel dat de belangen van consumenten, bemiddelaars en aanbieders in balans brengt. Tenslotte biedt de Wft ook ruimte voor een proportionele invulling van eisen zoals die ook worden gesteld aan reguliere kredietaanbieders.