Belangrijke stap naar herstel in nieuw verstrekt consumptief krediet

Belangrijke stap naar herstel in nieuw verstrekt consumptief krediet

Na een aantal jaren van trendmatige daling van het nieuw verstrekte consumptieve krediet en een ontluikend herstel in 2014, is in 2015 voor het eerst sinds lange tijd weer sprake van een forse groei in de markt. Hoewel het nieuw verstrekte consumptieve krediet zich nog niet op het niveau van voor de financiële crisis bevindt, betekent een groei van het nieuw verstrekte consumptieve krediet door VFN leden in 2015 met 21% wel een belangrijke stap naar herstel.

De trendmatige daling van het nieuw verstrekte krediet in de jaren na de financiële crisis was in 2014 al tot een einde gekomen. In dat jaar was sprake van een lichte groei van 2%. In 2015 zet het herstel van het nieuw verstrekte krediet door. Ten opzichte van 2014 neemt het nieuw verstrekte krediet door VFN leden toe met 21%. Het nieuw verstrekte krediet in de vorm van autofinancieringen is toegenomen met 18%. De overige consumptieve kredietverlening liet met 23% een nog forsere groei zien

In 2015 is het uitstaand saldo consumptief krediet bij VFN leden gestegen met 2%. Deze stijging is veroorzaakt door een toename (+8%) van het uitstaand saldo particuliere autofinancieringen. Het uitstaand saldo van consumptief krediet exclusief autofinancieringen is nagenoeg gelijk gebleven.

De volledige cijfers omtrent de ontwikkeling van de markt vindt u in het jaarverslag 2015 van de VFN.

VFN Jaarverslag 2015