CBS: gunstige omstandigheden voor consumptie

CBS: gunstige omstandigheden voor consumptie

Volgens het CBS hebben consumenten in mei van dit jaar 1,4% meer uitgegeven dan in mei 2015. Met name aan voedings- en genotsmiddelen en duurzame goederen werd door de consument meer besteed. De omstandigheden voor consumptie zullen volgens de CBS-consumptieradar in juli bovendien gunstiger zijn dan in mei en juni. Deze consumptieradar is opgebouwd uit 6 indicatoren, waaronder prijzen van bestaande koopwoningen en het oordeel van consumenten over hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden.

Het consumentenvertrouwen is  volgens het CBS in juli echter lager dan in juni. Wel blijft het vertrouwen positief en ligt het nog ruim boven het langjarig gemiddelde, aldus het CBS. De daling is volgens het CBS vooral te wijten aan het feit dat de consument in juli een stuk negatiever is over het economisch klimaat en dan met name over de economische situatie in de komende 12 maanden.