CBS: Negatieve inflatie

CBS: Negatieve inflatie

Volgens het CBS kwam de Nederlandse inflatie in juli uit op -0,3% ten opzichte van een jaar eerder. Negatieve inflatie is uitzonderlijk. De laatste keer dat de inflatie negatief was, was in december 1987. Het boodschappenmandje van het CBS liet zien dat de huren en prijzen van voedingsmiddelen minder hard stegen dan een jaar eerder, hetgeen een drukkend effect had op de inflatie. Ook de dalende benzineprijzen en de prijsontwikkeling van vliegreizen zorgden voor een afnemende inflatie. De prijzen van kleding hadden daarentegen een verhogend effect op de inflatie.

Volgens het Europees geharmoniseerde prijsindexcijfer, dat een andere berekeningsmethode kent, kwam de inflatie in Nederland in juli zelfs uit op -0,6%. Dat is lager dan het inflatiecijfer van de eurozone, dat in dezelfde periode +0,2% bedroeg.