CBS: Consumenten geven meer uit

CBS: Consumenten geven meer uit

Volgens het CBS hebben consumenten in juni van dit jaar 0,8% meer uitgegeven dan in juni 2015. Met name aan duurzame goederen en diensten werd door de consument meer besteed. De omstandigheden voor consumptie zullen volgens de CBS-consumptieradar in augustus ongeveer gelijk zijn aan die in juni. Deze consumptieradar is opgebouwd uit 6 indicatoren, waarvan er 4 verbeterden en 2 verslechterden ten opzichte van juli. Zo verslechterde het oordeel van consumenten over hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden, maar verbeterde de verwachting van consumenten over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid.

Het consumentenvertrouwen is  volgens het CBS in augustus marginaal toegenomen  ten opzichte van juli (van 1 naar 2) en komt daarmee ruim boven het 20-jarig gemiddelde (-8) uit. De stijging wordt volgens het CBS vooral veroorzaakt door een verbetering van het oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden. Dit oordeel onderging in juli juist een sterke daling ten opzichte van juni.