AFM en DNB presenteren in najaar vervolgstappen om meer ruimte te geven voor innovatie

AFM en DNB presenteren in najaar vervolgstappen om meer ruimte te geven voor innovatie

Op de oproep die AFM en DNB op 9 juni deden om te reageren op het discussiedocument ‘Meer ruimte voor innovatie’ zijn veel reacties binnengekomen.

De reacties zijn over het algemeen positief te noemen. “Niettemin hebben diverse organisaties ook aandachtspunten benoemd waar in hun ogen de toezichthouders rekening mee zouden moeten houden bij de uitwerking van de voorgestelde beleidsopties”, aldus AFM en DNB.

Aan de hand van de reacties zullen AFM en DNB de beleidsopties verder uitwerken. In het najaar worden vervolgstappen verwacht.