BKR: Minder betalingsachterstanden hypotheken

BKR: Minder betalingsachterstanden hypotheken

Uit de laatste hypotheekbarometer van het BKR blijkt dat het aantal mensen met een betalingsachterstand in het afgelopen halfjaar met 3.156 is gedaald. Ook de hypotheekbarometer van april liet een daling zien, destijds bedroeg die 2.215. Dat betekent dit in vergelijking met een jaar eerder het aantal mensen met betalingsproblemen op hun hypotheek is gedaald met 5.371, oftewel 5%. Daarmee hebben nog altijd 107.310 mensen een betalingsachterstand.

Het dieptepunt lag in juli 2015, toen het aantal 113.000 betrof. Sinds de crisis van 2008 is het aantal mensen met een achterstand verdrievoudigd.