Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet ingediend

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet ingediend

Op dinsdag 13 december hebben staatssecretaris Klijnsma en minister Van der Steur het ‘Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet’ naar de Kamer gestuurd. Doel is volgens de indieners: ‘vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet, waarbij oog is voor de financiële belangen van de schuldeiser‘. Het voorstel beoogt: ‘dat de beslagvrije voet een transparante en eenvoudig te controleren norm wordt voor zowel schuldenaren als schuldeisers‘.

De beslagvrije voet (de basale kosten voor levensonderhoud) zou in het huidige systeem in 75% van de gevallen te laag worden vastgesteld. Uit onderzoek naar de beslagvrije voet zou bovendien blijken dat de vaststelling ‘complex en weinig transparant’ is, de berekening afhankelijk is van informatie die door de schuldenaar zelf moet worden verschaft en veel schuldenaars zich onvoldoende bewust zijn van de aspecten die van invloed zijn op de beslagvrije voet en niet reageren op het verzoek van de deurwaarder om de vereiste informatie.

Klik hier om het wetsvoorstel te bekijken.