Toezichthouders willen meer ruimte voor innovatie

Toezichthouders willen meer ruimte voor innovatie

Met het discussiedocument ‘Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector’, vroegen DNB en AFM op 9 juni aan de markt ‘om mee te denken over een aantal mogelijkheden voor aanpassingen in het toezicht die kunnen bijdragen aan verantwoorde innovatie in de financiële sector‘. Mede op basis van de reacties op dit document hebben de toezichthouders de 3 geschetste beleidsopties uitgewerkt.

  1. Maatwerk voor innovatie (Regulatory Sandbox). Het accommoderen van innovatie door meer naar het achterliggende doel van een regel te kijken en bestaand beleid opnieuw tegen het licht te houden.
  2. Het faciliteren van toetreding door het bieden van meer regulier maatwerk in de vorm van het verlenen van een deelvergunning, een vergunning met voorschriften, of een opt-in vergunning.
  3. Het exit plan als onderdeel van Maatwerk voor innovatie, deelvergunningen en de opt-in vergunning. Een goede exit strategie die kan waarborgen dat de risico’s goed zijn afgedekt als de toetreding mislukt, kan maatwerkoplossingen voor vergunningverlening mogelijk maken.

De beleidsopties kunnen vanaf januari 2017 in de praktijk worden toegepast.

Klik hier om het persbericht van AFM en DNB te bekijken.