AFM: crowdfunders moeten risico’s beter in kaart brengen

AFM: crowdfunders moeten risico’s beter in kaart brengen

De AFM is van mening dat bij de informatieverstrekking door crowdfunders de risico’s onderbelicht blijven. Volgens de AFM focust de informatieverstrekking zich vooral op kansen, maar hebben crowdfunders een extra verantwoordelijkheid, omdat de sector met name wordt gereguleerd door middel van zelfregulering. Zo vindt de AFM het van belang dat inzicht wordt verschaft in wanbetalingen. De crowdfunders moeten consumenten volgens de AFM een ‘realistisch beeld’ geven van de mate waarin kredietnemers aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De verhouding tussen wanbetalingen en de totale som volstaat hierbij volgens de AFM niet en zou ‘een te beperkt beeld’ geven. Om consumenten zich snel een beeld te laten vormen van de risico’s is het volgens de AFM noodzakelijk dat crowdfunders in ieder geval onderstaande informatie ‘duidelijk en begrijpelijk’ ‘op een prominente plek op de website’ weergeven:

  • De totale bemiddelde som
  • Aflossingen en uitbetaalde rente
  • Het totaal aan betalingsachterstanden en afboekingen
  • Een uitsplitsing van betalingsachterstanden
  • Het bedrag dat nog afgelost moet worden

In het voorjaar van 2017 zal de AFM bepalen of crowdfunders voldoende hebben gedaan om een realistisch beeld van de risico’s te geven.

Klik hier om het bericht van de AFM te bekijken.