Autoverkoop 2016 volgens verwachtingen

Autoverkoop 2016 volgens verwachtingen

Volgens cijfers van de RAI Vereniging, de BOVAG en het RDC (Centraal Bureau voor Mobiliteit Informatie) is de verkoop van nieuwe personenauto’s in 2016 uitgekomen op 382.825. Dat betekent een daling van 14,7% ten opzichte van 2015, maar is conform de prognose van 380.000. De daling kan met name worden verklaard doordat in december 2015 maar liefst 70.000 personenauto’s werden verkocht, als gevolg van de toen geldende voordelige fiscale bijtelling voor diesels (14%) en plug-in hybrids (7%). Er was toen nog sprake van 5 bijtellingstarieven (4%,7%,14%,20% en 25%). In 2016 werd het aantal tarieven gereduceerd tot 4 (4%,15%,21%,25%) en gold met name voor diesels en plug-in hybrids een hogere bijtelling. Vanaf dit jaar is sprake van slechts 2 tarieven (4% en 22%). Omdat auto’s die in 2016 nog onder het tarief van 15% vielen nu geconfronteerd worden met een tarief van 22% was eind 2016 ook sprake van beperkte extra verkopen. Anderzijds werd de aankoop van auto’s die in 2016 nog onder het tarief van 25% vielen en in 2017 een bijtelling van 22% hebben in sommige gevallen ook uitgesteld. Voor de komende jaren verwachten BOVAG en RAI vereniging meer rust voor de Nederlandse automarkt vanwege de afwezigheid van significante fiscale maatregelen. Voor 2017 gaan de organisaties uit van de verkoop van 415.000 nieuwe personenauto’s.

Klik hier om het bericht van de RAI Vereniging te bekijken.