Geldshop: meeste politieke partijen tegen registratie studieschuld bij BKR

Geldshop: meeste politieke partijen tegen registratie studieschuld bij BKR

Uit onderzoek van Geldshop blijkt dat de meeste politieke partijen er niets voor voelen studieschulden bij het BKR te laten registreren. Ruim 70% van de bevraagde partijen is tegen een BKR-registratie van studieleningen. Slecht 3 (o.a. SP en CDA) van de 24 onderzochte partijen geven aan voorstander te zijn van BKR-registratie van studieleningen.
Recentelijk maakte het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) bekend dat de studieschuld van studenten en oud-studenten gezamenlijk inmiddels € 17,9 mld. bedraagt. Studieschulden worden momenteel niet door het BKR geregistreerd, omdat deze worden gezien als ‘investeringskrediet’ en niet als consumptief krediet.

Klik hier om de uitkomsten van het onderzoek van Geldshop te bekijken.