VFN reageert op Consultatie Reclameregels inzake risicovolle financiële producten

VFN reageert op Consultatie Reclameregels inzake risicovolle financiële producten

De VFN is in de basis positief over het voorgelegde Besluit. Gegeven de internationale setting waarin financiële producten worden aangeboden aan consumenten, en de beperkte Europese consistentie bij de bescherming van het consumentenbelang, kan het verbieden van reclame-uitingen voor bepaalde financiële producten bijdragen aan een betere bescherming van Nederlandse consumenten.

De VFN plaatst in haar reactie wel kanttekeningen bij de mogelijkheden om op korte termijn een breed toepassingsgebied van het reclameverbod te realiseren. Daarnaast doet de VFN in haar reactie de suggestie om de formulering van het beoogde Artikel 56a BGfo meer in lijn te brengen met Artikel 4:24a Wft.

Klik hier om de reactie van de VFN te bekijken en hier om de consultatie te bekijken.