IMF: LTV naar 90%

IMF: LTV naar 90%

Het IMF vindt dat de loan-to-value ratio (LTV) na 2018 verder omlaag moet tot 90%. Dat blijkt uit de aanbevelingen die het IMF doet in het Financial System Stability Assesment (FSSA), een rapport dat één keer in de vijf jaar verschijnt. Daarnaast is het IMF voorstander van het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens de huidige regels wordt de hypotheekrenteaftrek met 0,5 procentpunt per jaar teruggebracht tot 38% in 2042. Het IMF beveelt een jaarlijkse afbouw van 1 procentpunt aan. Een andere aanbeveling betreft het versterken van het toezicht van de AFM op loan-based crowdfunding platforms. DNB geeft aan ‘in samenwerking met de regering en de AFM de opvolging van deze aanbevelingen verder vorm te geven’.

Klik hier om het bericht van DNB en het volledige rapport van het IMF te bekijken.