Geldshop: doorlopend krediet en persoonlijke lening vooral voor financieren auto en restschuld

Geldshop: doorlopend krediet en persoonlijke lening vooral voor financieren auto en restschuld

In opdracht van Geldshop heeft marktonderzoeksbureau Markteffect in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leengedrag van consumenten. Uit het onderzoek blijkt dat van de Nederlanders tussen 25- en 60 jaar oud 46% een hypotheek heeft en 30% een creditcard, 12% staat rood, 5% heeft een persoonlijke lening en 4% een doorlopend krediet.

35% van de Nederlanders wil uit principiële overwegingen geen lening aangaan en 17% van de Nederlanders die een doorlopend krediet of doorlopende leningen hebben schaamt zich hiervoor, aldus het onderzoek.

Het onderzoek laat tevens zien dat het gemiddelde leenbedrag over alle respondenten (excl. hypotheken) € 10.082,- bedraagt en dat doorlopende kredieten en persoonlijke leningen vooral worden afgesloten om een auto te financieren (40%) of een restschuld af te lossen (30%). Op de vraag waar men absoluut niet voor zou willen lenen, maar voor zou willen sparen, scoort de vakantie het hoogst.

50% van de Nederlanders overweegt een overstap naar een onbekende (of minder bekende) gespecialiseerde kredietverstrekker vanwege rentevoordeel, zo concludeert Geldshop uit het onderzoek.

Tot slot is in het onderzoek ook aandacht besteed aan verantwoord lenen. 27% van de respondenten geeft aan geen planning te hebben voor het aflossen van de lening, 5% is zich niet bewust van de risico’s van lenen en 4% heeft de lening niet onder controle.

Klik hier om de onderzoeksresultaten te bekijken.