CBS: Spaaroverschot neemt af

CBS: Spaaroverschot neemt af

Het Nederlandse spaaroverschot, dat in 2013 nog 10% van het BBP bedroeg loopt sindsdien terug en kwam in 2016 uit op 7.9% BBP, aldus het CBS. Het spaaroverschot (overschot op de lopende rekening) houdt in dat alle Nederlandse ingezetenen (bedrijven, overheid en huishoudens) minder uitgeven dan dat ze ontvangen. Uit de analyse van het CBS blijkt dat het tekort van de overheid omsloeg van een tekort naar een overschot, maar dat het overschot bij huishoudens en bedrijven afnam. Het spaaroverschot bij huishoudens kwam in 2016 uit op € 3 mld., terwijl dit in 2013 nog € 22 mld. was. Dit valt m.n. te verklaren doordat de consumptieve bestedingen in deze periode met € 16 mld. zijn toegenomen, aldus het CBS.

Klik hier om het bericht van het CBS te bekijken.