CBS: Ondernemersvertrouwen sinds 2008 niet zo hoog

CBS: Ondernemersvertrouwen sinds 2008 niet zo hoog

Het ondernemersvertrouwen (niet-financiële bedrijfsleven) is in het tweede kwartaal van dit jaar verder gestegen, daarmee is sprake van een stijging voor het derde kwartaal op rij en het hoogste niveau sinds de eerste metingen eind 2008, dat melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW. Het vertrouwen komt uit op 15,5 en is het hoogst in de bouwsector. Enkel de sector delfstoffenwinning liet een negatief vertrouwen zien, de overige sectoren scoorden allemaal positief.

Klik hier om het bericht van het CBS te bekijken.