CBS: consumptie maart gestegen, maar consumentenvertrouwen neemt iets af

CBS: consumptie maart gestegen, maar consumentenvertrouwen neemt iets af

Volgens het CBS hebben consumenten in maart 1,6% meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. In februari bedroeg de groei nog 1,1%. Aan duurzame goederen (+7%) en diensten (+1,9%) werd volgens het CBS meer uitgegeven dan een jaar eerder. De CBS consumptieradar laat zien dat de omstandigheden voor consumptie in mei iets gunstiger zijn dan in maart. De omstandigheden worden o.a. bepaald door de verwachtingen van consumenten, arbeidsmarktontwikkelingen en vermogensontwikkelingen.

Daarnaast is het consumentenvertrouwen in mei licht gedaald, aldus het CBS. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden daalt met 3 punten en komt uit op 23, dat is echter nog wel ruim boven het langjarig gemiddelde. Zowel de deelindicator economisch klimaat, als koopbereidheid lieten een daling zien.

Klik hier om het bericht van het CBS over de uitgaven van consumenten te bekijken.
Klik hier om het bericht van het CBS over het consumentenvertrouwen te bekijken.