CPB: verdere verlaging LTV beperkt starters op woningmarkt

CPB: verdere verlaging LTV beperkt starters op woningmarkt

Als de Loan-to-Value (LTV) verder zou worden verlaagd naar 90% zal 70% van de starters en doorstromers vanuit de huurmarkt de aankoop van een woning moeten uitstellen, dat blijkt uit de CBP vervolgstudie van de CPB notitie “De economische effecten van een verdere verlaging van de LTV-limiet” uit 2015. Bij een LTV-ratio van 100% betreft dit 50%. Huishoudens komen bij een LTV van 90% volgens het onderzoek zo’n € 8000,- tot € 12.000,- aan eigen geld tekort, waardoor uitstel noodzakelijk is. In het verleden hebben het IMF en DNB gepleit voor een LTV van 90%. De effecten voor de Nederlandse woningmarkt van een verlaging van de LTV naar 90% zijn volgens het onderzoek ‘beperkt, maar niet verwaarloosbaar’. Volgens het CPB zullen de gemiddelde huizenprijzen als gevolg hiervan structureel 1 tot 2% dalen.

Klik hier om het bericht van het CPB te bekijken.