Uitkomsten platform Maatwerk bekend

Uitkomsten platform Maatwerk bekend

Om belemmeringen bij hypotheekverstrekking weg te nemen is vorig jaar door de toenmalig Minister voor Wonen en Rijksdienst het platform maatwerk opgestart. Aan het platform namen diverse banken en verzekeraars, hypotheekadviseurs, de NVB, het VvV, het Nibud, de Vereniging Eigen Huis, het Waarborgfonds Eigen Woningen en de AFM deel. Minister Plasterk heeft de Tweede Kamer per Kamerbrief geïnformeerd over de uitkomsten en oplossingsrichtingen van het platform. Uit onderzoek van het platform bleek dat de knelpunten voor maatwerk bij hypotheekverstrekking vooral betrekking hadden op senioren, starters en oversluiters van hypotheken. Om de belemmeringen weg te nemen is door de AFM op punten duidelijkheid verschaft over de bestaande regelgeving en heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties partijen op punten opgeroepen om beter gebruik te maken van de ruimte die de huidige regelgeving biedt. Daarnaast zal de Regeling hypothecair krediet zo worden aangepast dat bij kortlopende hypothecaire leningen voor senioren die volledig worden afgelost binnen de rentevaste periode voortaan de contractrente i.p.v. de toetsrente zal worden gehanteerd.

Klik hier om het nieuwsbericht van de Rijksoverheid en de Kamerbrief te lezen.