CBS: producentenvertrouwen in juli iets afgenomen

CBS: producentenvertrouwen in juli iets afgenomen

Het producentenvertrouwen is in juli gedaald naar 6,6, zo meldt het CBS. Het vertrouwen ligt hiermee nog wel ruim boven het langjarig gemiddelde. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden bedroeg in juni nog 7,2. Sinds oktober 2014 is sprake van een positief sentiment. De industrieel ondernemers waren in juli vooral minder positief over hun orderportefeuille en in hun oordeel over de verwachte productie in de komende drie maanden. In de bedrijfsklasse hout-, en bouwmaterialen is het producentenvertrouwen het grootst, gevolgd door ondernemers in de bedrijfsklasse Textiel, kleding en leer. In de deelbranche Transportmiddelen is het vertrouwen het laagst, maar ook in deze branche is het vertrouwen positief.

Klik hier om het bericht van het CBS te bekijken.