Verzekeraars sporen meer fraude op

Verzekeraars sporen meer fraude op

Verzekeraars zijn steeds effectiever in de aanpak van fraude. In 2016 zijn 10.001 fraudeurs opgespoord, 20% meer dan in 2015, zo blijkt uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), een onderdeel van de afdeling Dienstverlening van het Verbond van Verzekeraars. In 2016 leidde 1 op de 3 onderzoeken tot opsporing van een geval van fraude, in 2015 was dat nog 1 op 4. Met de opgespoorde was een bedrag van ruim € 83 mln. gemoeid, oftewel € 3.059,- per onderzoek. Sinds afgelopen najaar kunnen verzekeraars hun interne onderzoekskosten via een vaste schadevergoeding direct verhalen op de daders. Van deze directe aansprakelijkheidsstelling (€ 532,-) is al bij 505 verzekeringsfraudeurs gebruik gemaakt.

Klik hier om het bericht van het Verbond van Verzekeraars te bekijken.