Kamervragen SP over BKR

Kamervragen SP over BKR

Naar aanleiding van berichtgeving in NRC Handelsblad, hebben de Kamerleden Jasper van Dijk en Leijten Kamervragen gesteld over de schuldregistratie bij BKR. Ze vragen de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid o.a. om met het BKR “in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat mensen met een kleine betalingsachterstand of een vergeten rekening niet de dupe worden van het terechte beleid om mensen met een slechte financiële positie of een slechte betalingsmoraal via een negatieve BKR-registratie te beschermen tegen nieuwe schulden”. Verder wijzen ze o.a. op de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel en vragen ze naar de “mogelijkheden om kleine schulden korter te registreren dan de huidige termijn van vijf jaar”. Daarnaast zijn ze van mening dat “het opvragen van de registratie van de eigen gegevens gratis zou moeten zijn” en pleiten ze voor publicatie van het nieuwe BKR reglement op de BKR-website. Ook vragen ze de bewindslieden om “het BKR te verzoeken een keer per jaar mensen met een negatieve registratie actief te informeren of mensen de mogelijkheid te geven om hun eigen gegevens zelf gratis op de website te checken” en om “de mogelijkheden tot een waarschuwingsplicht te bestuderen”.

Klik hier om de Kamervragen te bekijken.