CBS: producentenvertrouwen augustus gedaald

CBS: producentenvertrouwen augustus gedaald

Het producentenvertrouwen is in augustus gedaald naar 5,4, zo meldt het CBS. Het vertrouwen ligt hiermee nog wel ruim boven het langjarig gemiddelde. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden bedroeg in juli nog 6,6. Sinds oktober 2014 is sprake van een positief sentiment. De industrieel ondernemers waren in augustus vooral minder positief over hun orderportefeuille en in hun oordeel over de verwachte productie in de komende drie maanden. In de bedrijfsklasse hout-, en bouwmaterialen is het producentenvertrouwen het grootst, gevolgd door ondernemers in transportmiddelen. In de papier- en grafische industie is het vertrouwen het laagst, maar ook in deze branche is het vertrouwen positief.

Klik hier om het bericht van het CBS te bekijken.