CBS: identiteitsfraude vaak niet gemeld door financiële instellingen

CBS: identiteitsfraude vaak niet gemeld door financiële instellingen

In 2016 vonden ongeveer 2,5 miljoen cybercrimedelicten plaats, dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van het CBS. Cybercrime behelst identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten. In 26,9% van de gevallen werd aangifte gedaan bij de politie of andere instanties, in 2012 was dat nog in 31,4% van de gevallen. Met name van identiteitsfraude bij banken en andere financiële instellingen werd minder vaak melding gedaan.

Klik hier om het bericht van het CBS te bekijken.