CBS: schulden huishoudens licht gestegen

CBS: schulden huishoudens licht gestegen

Nederlandse huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk) hadden eind juni 2017 gezamenlijk een schuld van € 760 mld., aldus het CBS. Eind maart van dit jaar was dat nog ruim 3 mld. minder. De Toename valt volgens het CBS vooral te verklaren door de toename van hypotheekschulden in het tweede kwartaal van dit jaar. De niet hypothecaire schulden namen in deze periode iets af. Het saldo aan studieschulden nam iets toe, maar overige niet-hypothecaire schulden, waaronder consumptief krediet, namen af. Het CBS constateert sinds september 2014 een stijging van de schulden van huishoudens, die vooral veroorzaakt wordt door hypotheekschulden (van € 649 mld. naar € 669 mld.). De niet hypothecaire schulden stegen sinds september 2014 van € 88,5 mld. naar € 91 mld. De studieschulden lieten een stijging zien, maar het consumptief krediet nam af.

Klik hier om het bericht van het CBS te bekijken.