CBS: producentenvertrouwen december nagenoeg gelijk gebleven

CBS: producentenvertrouwen december nagenoeg gelijk gebleven

Het producentenvertrouwen is in december met 8,9 nagenoeg gelijk gebleven, zo meldt het CBS. Het vertrouwen ligt hiermee ruim boven het langjarig gemiddelde. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden bedroeg in november 9,1. Sinds oktober 2014 is sprake van een positief sentiment. De industrieel ondernemers waren in december iets minder positief over de verwachte bedrijvigheid. In de bedrijfsklasse hout-, en bouwmaterialen is het producentenvertrouwen het grootst, gevolgd door ondernemers in transportmiddelen. In de voeding- en genotmiddelen industrie is het vertrouwen het laagst, maar ook in deze branche is het vertrouwen positief.

Klik hier om het bericht van het CBS te bekijken.