BKR publiceert Handreiking Belangenafweging

BKR publiceert Handreiking Belangenafweging

Op 22 januari heeft het BKR de Handreiking Belangenafweging gepubliceerd. Met de Handreiking kunnen verzoeken van consumenten tot verwijdering van hun gegevens uit het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem) door kredietverstrekkers aan de hand van een eenduidige belangenafweging worden beoordeeld. Hiermee kan, naast het verzoek tot verwijdering van een feitelijk onjuiste registratie, in uitzonderlijke gevallen ook een verzoek worden ingediend tot verwijdering van een feitelijk juiste registratie, waarbij kredietverstrekkers op basis van bijzondere individuele omstandigheden een afweging zullen maken om de registratie in het CKI al dan niet aan te passen.

Klik hier om het bericht van het BKR te bekijken.