CBS: Consumentenprijzen in januari 1,5% gestegen

CBS: Consumentenprijzen in januari 1,5% gestegen

De consumentenprijzen zijn in januari gestegen met 1,5% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In december bedroeg de stijging nog 1,3%. Met name elektriciteit en gas werden (mede als gevolg van hogere energiebelastingen) duurder. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard, brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in kaart, zoals prijsveranderingen op de kapitaalmarkt, van de productie van goederen en diensten en van vastgoed en investeringen.

Daarnaast berekent het CBS de inflatie op basis van de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP), zodat een vergelijking kan worden gemaakt met de inflatie in andere EU-lidstaten. Op basis van de HICP kwam de inflatie in Nederland in januari uit op 1,5% (1,2% in december). Daarmee is de inflatie in Nederland hoger dan de inflatie in de eurozone, die in januari 1,3% bedroeg.

Klik hier om het bericht van het CBS over de consumentenprijzen in januari te bekijken en hier om het prijzendashboard te bekijken.