CBS: Doorsnee vermogen Nederlandse huishoudens in 2016 bijna 10% gestegen

CBS: Doorsnee vermogen Nederlandse huishoudens in 2016 bijna 10% gestegen

In 2016 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens € 22.100,-, aldus het CBS. Dat is ruim 10% meer dan in 2015. Deze vermogensstijging valt voornamelijk te verklaren door de waardestijging van woningen. Het vermogen van alle huishoudens bij elkaar bedroeg in 2016 € 1.157 mld. Belangrijke vermogensbestanddelen zijn: de eigen woning (56,7% van de totale bezittingen) en bank- en spaartegoeden (15% van de totale bezittingen). De schulden van huishoudens waren op 1 januari 2016 opgebouwd uit: hypotheekschuld eigen woning (86,2%), studieschuld (1,7%) en overige schuld (12,1%). Volgens het CBS nam het aantal huishoudens met een negatief vermogen af tot 1,7 mln., een daling van 107.000.

Klik hier om het bericht van het CBS te bekijken.