CBS: werkloosheid januari gedaald tot 4,2%

CBS: werkloosheid januari gedaald tot 4,2%

Volgens het CBS bedroeg het aantal werklozen in januari 380.000, oftewel 4,2% van de beroepsbevolking (december 4,4%). Daarmee is het werkloosheidspercentage nog iets hoger dan voor de crisis. In november 2008 was 3,6% van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid bereikte een hoogtepunt in februari 2014 (7,9%) en daalt sindsdien gestaag. De jeugdwerkloosheid is inmiddels gedaald tot een niveau dat lager ligt dan voor de crisis (7,4% in januari 2018; t.o.v. 8,5% in november 2008).

Klik hier om het bericht van het CBS te bekijken.