AFM publiceert agenda 2018

AFM publiceert agenda 2018

Op 24 januari heeft de AFM haar Agenda voor 2018 gepubliceerd. De AFM spreekt voor dit jaar van een drietal trends die risico’s met zich meebrengen, te weten: de toenemende digitalisering, de (aanhoudende) lage rente en het vervagen van de grenzen van financiële markten.
In haar Meerjarenagenda 2016-2018 benoemde de AFM 3 prioriteiten. Onderdeel van de eerste prioriteit (het verkleinen van ongewenste risico’s in de financiële markten) is het identificeren van een top-10 aan risico’s. In de Agenda 2018 is deze top-10 (op basis van de genoemde trends) verder aangescherpt. Een van de geïdentificeerde risico’s betreft het risico dat leningen niet in het belang zijn van de klant. De AFM spreekt in dit verband van een (ondanks een lichte krimp) nog altijd omvangrijke uitstaande consumptief kredietschuld, waarbij sprake is van een verschuiving naar alternatieve, (niet onder toezicht staande) vormen van krediet (lease en huur). Daarnaast benadrukt de AFM het belang van aandacht voor de inrichting van de (online) keuzeomgeving, die van invloed kan zijn op het gedrag van de consument. Het streven van de toezichthouder is er bij dit risico op gericht dat het klantbelang door aanbieders en bemiddelaars centraal wordt gesteld. Leningen moeten aansluiten bij de behoeften en het belang van de klant, en de bedrijfsvoering van consumptief kredietaanbieders moet worden aangepast om locked-up situaties te voorkomen en op te lossen. Concreet zal de AFM hiertoe in 2018 o.a. de volgende activiteiten ontplooien: de inzet van het Klantbelang Dashboard, het toetsen van de bedrijfsvoering en het beleid van kredietaanbieders en bemiddelaars, het doen van onderzoek naar de bedrijfsvoering van incassobureaus en het toetsen van de effectiviteit van verschillende benaderingswijzen die aflossen moeten stimuleren.

Klik hier om het bericht van de AFM en de AFM Agenda 2018 te bekijken.