CPB: helft van de huishoudens heeft een liquide buffer van minder dan € 10.000,-

CPB: helft van de huishoudens heeft een liquide buffer van minder dan € 10.000,-

Uit de vandaag gepubliceerde CPB notitie ‘De verscheidenheid van vermogens van huishoudens’ blijkt dat er grote verschillen zijn tussen huishoudens als het gaat om vermogens en schulden. Tevens komt uit de notitie naar voren dat veel huishoudens (ook met hogere inkomens) maar weinig liquide buffers hebben. Bijna 50% van de huishoudens heeft minder dan € 10.000,- als liquide buffer. Dit hoeft echter niet problematisch te zijn (de notitie noemt lenen en/of verzekeren als alternatief voor het opvangen van schokken), maar er lijkt op macroniveau wel sprake van een verband tussen volatiliteit van consumptie en de liquide buffer van het mediane huishouden, aldus het CPB. De notitie laat tevens zien dat de vermogens en de schulden van huishoudens de afgelopen jaren zijn toegenomen.

Klik hier om de notitie van het CPB te bekijken.