AFM publiceert aanbevelingen informatievoorziening crowdfundingplatformen

AFM publiceert aanbevelingen informatievoorziening crowdfundingplatformen

Op 26 april heeft de AFM de resultaten gepubliceerd van het onderzoek dat in het 4e kwartaal is uitgevoerd naar de informatievoorziening op crowdfundingplatformen aangaande loan-based crowdfundingprojecten. De AFM concludeert in algemene zin dat deze informatievoorziening ‘niet toereikend’ is. De AFM is in het onderzoek ook platformen tegengekomen die (op onderdelen) voldoende informatie verstrekken. Op basis van deze good practices heeft de AFM 8 aanbevelingen gedaan. De AFM roept de sector op om deze aanbevelingen op te volgen en zal het Self-Assessement 2018 gebruiken om na te gaan of voldoende vooruitgang wordt geboekt in de informatievoorziening.

Klik hier om het bericht van de AFM te bekijken.