CBS: consumentenvertrouwen juni op 23

CBS: consumentenvertrouwen juni op 23

Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen in juni gelijk gebleven t.o.v. mei. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden komt in juni uit op 23 (mei 23), dat is ruim boven het langjarig gemiddelde. Het vertrouwen bevindt zich al anderhalf jaar boven de 20. De deelindicator economisch klimaat is gelijk gebleven en de deelindicator koopbereidheid is licht gedaald.

Klik hier om het bericht van het CBS te bekijken.