CBS: consumentenprijzen juli +2,1%; sterkste stijging in 5 jaar

CBS: consumentenprijzen juli +2,1%; sterkste stijging in 5 jaar

De consumentenprijzen zijn in juli gestegen met 2,1% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In juni bedroeg de stijging 1,7%. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in kaart, zoals prijsveranderingen op de kapitaalmarkt, van de productie van goederen en diensten en van vastgoed en investeringen.

Daarnaast berekent het CBS de inflatie op basis van de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP), zodat een vergelijking kan worden gemaakt met de inflatie in andere EU-lidstaten. Op basis van de HICP kwam de inflatie in Nederland in juli uit op 1,9% (1,7% in juni). Daarmee is de inflatie in Nederland lager dan de inflatie in de eurozone, die in juli 2,1% bedroeg.

Klik hier om het bericht van het CBS over de consumentenprijzen te bekijken en hier om het prijzendashboard te bekijken.