Studieschuld gestegen tot € 11,2 mld. in 2017

Studieschuld gestegen tot € 11,2 mld. in 2017

De gezamenlijke studieschuld van afgestudeerden is in 2017 opgelopen tot € 11,2 mld. Dat blijkt uit cijfers die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft verstrekt aan de NOS. De cijfers laten ook zien dat de schuld gestaag oploopt, in 2009 bedroeg de schuld nog € 4,9 mld. en sindsdien is de schuld stijgende. In 2016 bedroeg de schuld € 10,3 mld. De NOS plaatst bij de cijfers wel de kanttekening dat het nog te vroeg is om de gevolgen van de invoering van het leenstelsel – dat in 2015 is ingegaan – te zien. Een andere ontwikkeling die uit de cijfers blijkt is dat het aantal studenten met een schuld sinds 2009 elk jaar oploopt (van 442.429 in 2009 tot 777.750 in 2017). De gemiddelde schuld per student laat voor het eerst sinds 2011 daarentegen in 2017 een daling zien van € 14.260,- in 2016 tot € 13.621,- in 2017. Studentenorganisaties ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) en LSVb (Landelijke Studenten Vakbond) hebben hun zorgen geuit over de omvang van de schuld en de gevolgen hiervan.

Klik hier om het bericht van de NOS te bekijken.