VFN onderschrijft beleidsdoelstellingen Consumptief Krediet markt

VFN onderschrijft beleidsdoelstellingen Consumptief Krediet markt

De VFN onderschrijft de aangescherpte beleidsdoelstellingen voor de Consumptief Krediet markt zoals die door de Minister van Financiën op 12 september kenbaar zijn gemaakt bij de Tweede Kamer. De VFN Gedragscode is bij uitstek geschikt om verdere verbeteringen voor de consument te ondersteunen. De VFN is dan ook al eerder van start gegaan met het voorbereiden van verschillende aanpassingen in de Gedragscode.

De inrichting van de leenomgeving voor de consument dient verantwoorde kredietverlening te ondersteunen. Dit betekent dat de consument geen hoger krediet neemt dan vereist, en dat looptijden van kredieten zo veel mogelijk aan moeten sluiten bij de bestedingsdoelen van de consument. Het aangaan van een krediet is geen keuze die lichtvaardig gemaakt kan worden. De consument dient door de kredietaanbieder dan ook nadrukkelijk gewezen te worden op de kosten die zijn verbonden aan het krediet. De waarschuwingszin ‘Let Op! Geld lenen kost geld’ is hiertoe niet effectief gebleken. Hiermee is het wenselijk om in overleg met het Ministerie en de AFM vast te stellen hoe op een andere wijze invulling kan worden gegeven aan de beleidsdoelstellingen.

Het is een positieve ontwikkeling dat een groter gedeelte van de markt de acceptatie criteria onderschrijft van de VFN Gedragscode. De VFN Gedragscode kent gedetailleerde bepalingen die zeker stellen dat de consument voldoende financiële ruimte overhoudt ook na kredietverlening. Deze vorm van consumentenbescherming is uniek in Europa.

Bij de VFN leden wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de leenomgeving op de consument. De resultaten van het onderzoek zullen begin november bekend worden gemaakt. De VFN zal de uitkomsten van het onderzoek en de nieuwe beleidsdoelstellingen betrekken bij de verdere ontwikkeling van de VFN Gedragscode. De ondersteuning van de consument bij een bewuste en verantwoorde keuze voor een passend leenproduct zal hierbij centraal blijven staan.