Minister Hoekstra: geen aanpassingen bankierseed; invulling van de aflegging en naleving is aan onderneming zelf.

Minister Hoekstra: geen aanpassingen bankierseed; invulling van de aflegging en naleving is aan onderneming zelf.

In antwoord op Kamervragen van het lid Alkaya (SP) over de bankierseed heeft Minister van Financiën Hoekstra aangegeven dat de eed onderdeel is van een integere en beheerste bedrijfsvoering en daarmee de primaire verantwoordelijkheid van banken.

De Minister: “De eed of belofte maakt onderdeel uit van de integere en beheerste bedrijfsvoering. Volgens de systematiek van de Wet op het financieel toezicht is de integere en beheerste bedrijfsvoering een aangelegenheid – en daarmee primaire verantwoordelijkheid – van de financiële onderneming. Het is aan banken om ervoor te zorgen dat iedereen die werkzaam is bij een bank een eed of belofte aflegt en naleeft. DNB en de AFM houden hierop al risicogeoriënteerd toezicht en bij ministeriële regeling zijn nadere regels gesteld, maar de verdere invulling van de aflegging en naleving van de eed of belofte is aan de onderneming zelf. Zo kan de eed of belofte aangevuld worden met het oog op de specifieke activiteiten van de onderneming of de functie van de persoon. Deze flexibele benadering bevordert de betrokkenheid van de onderneming en de medewerker bij de eed of belofte en daarmee ook de effectiviteit. Ik zie geen aanleiding hierin verandering te brengen. Dit geldt temeer nu een cultuurverandering niet alleen met wet- en regelgeving bevorderd kan worden. Integendeel, een gezonde cultuur moet juist komen vanuit de sector zelf.”

De Minister ziet dus geen aanleiding om de ‘flexibele benadering’ t.a.v. de bankierseed aan te passen. Volgens hem draagt de bankierseed weldegelijk bij aan een integere financiële sector.

De Minister: “Dat ook banken zelf zaken aandragen bij de Stichting Tuchtrecht Banken en deze leiden tot tuchtrechtelijke uitspraken is voor mij een indicatie dat de eed of belofte en het daaraan gekoppelde tuchtrecht bijdragen aan verdere normontwikkeling en bewustwording over de integriteit in de sector.”

Klik hier om de integrale beantwoording van de Kamervragen te bekijken.