CBS: consumentenprijzen januari +2,2%

CBS: consumentenprijzen januari +2,2%

De consumentenprijzen zijn in januari gestegen met 2,2% ten opzichte van een jaar eerder (december 2,0%), aldus het CBS. Sinds september 2013 stegen de prijzen niet meer zo hard. De stijging kan onder andere worden verklaard door de verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9%, waardoor bijvoorbeeld de prijzen van voedingsmiddelen stegen. De prijzen van gas en elektriciteit werden daarnaast ook gestuwd door hogere leveringskosten. De energieprijzen stegen in januari met 17,4% t.o.v. een jaar eerder. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in kaart, zoals prijsveranderingen op de kapitaalmarkt, van de productie van goederen en diensten en van vastgoed en investeringen.

Daarnaast berekent het CBS de inflatie op basis van de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP), zodat een vergelijking kan worden gemaakt met de inflatie in andere EU-lidstaten. Op basis van de HICP kwam de inflatie in Nederland in januari uit op 2,0% (1,8% in december, bijgesteld). Daarmee is de inflatie in Nederland hoger dan de inflatie in de eurozone, die in januari 1,4% bedroeg.

Klik hier om het bericht van het CBS over de consumentenprijzen te bekijken en hier om het prijzendashboard te bekijken.