CBS: Vermogen Nederlandse huishoudens flink gestegen

CBS: Vermogen Nederlandse huishoudens flink gestegen

Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens bedroeg in 2017 € 28.300,-, aldus het CBS. Daarmee bedraagt het vermogen ruim € 6.000,- meer dan in 2016. De vermogensstijging valt voornamelijk te verklaren door de waardestijging van woningen. Het vermogen van alle Nederlandse huishoudens bij elkaar bedroeg in 2017 € 1.260 mld. Dit is het saldo van de totale bezittingen € 2.083 mld. verminderd met de totale schulden € 823 mld. Belangrijke vermogensbestanddelen zijn: de eigen woning (58,0% van de totale bezittingen) en bank- en spaartegoeden (14% van de totale bezittingen). De schulden van huishoudens waren op 1 januari 2017 opgebouwd uit: hypotheekschuld eigen woning (86,0%), studieschuld (1,9%) en overige schuld (12,1%). De totale studieschuld steeg met € 1,6 mld. tot € 15,5 mld. op 1 januari 2017. Daarmee is de totale studieschuld 60% hoger dan in 2011. Bijna 1,1 miljoen huishoudens kampen met een studieschuld. De doorsnee studieschuld is opgelopen tot € 8.100,-.

Klik hier om het bericht van het CBS te bekijken.